خدمات و تولیدات

لیزر شو

دسته بندی: خدمات
برچسب‌ها:
بازدید: 1360
دریافت پیوست ها:
اشتراک گذاری:

لیزر شو

اشکال سه بعدی و جالبی که بر اثر لیزر پدید می آید ، با شکوه ترین نمایش را بر ذهن تماشا گر ثبت می نماید ، با استفاده از تکنیکهای مدرن اپتیکی میتوان ، تصاویر ثابت و متحرک ، نمایش آرام ، عنوان، شخصیت و کارتونهای رنگارنگ و منحصر بفردی همراه با موسیقی بر روی واسطه ای از آب و یا پرده آب نمایش داد.

خوش آمدید به جهان سحرآمیز نور و آب، هنگامیکه تکنولوژی با فانتزی آمیخته می شود و تصاویری بوجود می آید که با آن میتوان به رویاها سفر کرد. سطح آب بی مانند است و تصاویر در یک لحظه ناپدید می شوند و سپس ظاهر می گردند و با آمیخته ای از رنگهای متنوع و امواج لرزان و گرافیک منعکس کننده انوار ، هر بیننده ای را مبهوت و بر جای میخکوب می نماید.
ترکیب موسیقی و لیزر و آب ، صحنه هایشگفت انگیزی خلق می کند.